Videoblog: Introduktion til Solo Jazz Guitar

Opdateret: 26. juni 2018

Video og tekst om hvordan Du kan komme godt igang med at spille Solo Jazz Guitar i stil med bl.a. Joe Pass og Martin Taylor.Et godt sted at begynde, når man skal lære denne her stilart, er at harmonisere melodien. Det betyder at man spiller melodien samtidig med, at man spiller harmonier. Man kan også sige, at man lægger akkorder 'oven på' melodistemmen.

"Solo jazz guitar er noget af det allersjoveste ved at spille guitar og samtidig en af de mest udfordrende dele af guitarspillet."

Eksempel

Hvis vi kigger på de første fire takter i Fly me to the moon:


/ Am7 / Dm7 / G7 / Cmaj7 / eller / VI / IIm7 / V7 / Imaj7 /


Og zoomer yderligere ind på den første takt, hvor harmonien er en Am7. Melodien i denne første takt består af tonerne C, B, A, G.


Vi kan så sige, at vi vil harmonisere den allerførste meloditone: tonen C.


Så nu skal vi spille en Am7, hvori tonen C indgår.

Da tonen C er mol-tertsen i en Am7, så spiller man blot en normal Am7 (vi behøver ikke 'udvide' akkorden).


Meloditonen skal være den lyseste tone i akkorden

Tricket er nu, at sørge for at meloditonen C er den lyseste tone i den akkord, man spiller.

Hvorfor? Fordi så træder dén tone tydeligst frem, altså klinger tydeligst ud. Dermed hører man den meloditone, som man skal, når man spiller akkorden.


Så man spiller en Am7 sådan her: XX7988 (A, E, G, C).


Vi har nu harmoniseret den første meloditone i melodien Fly me to the moon


Vi kan vælge at harmonisere alle de meloditoner vi vil. Men for overskuelighedens skyld, så holder vi os til at harmonisere den første tone i hver af de fire takter.


Anden takt

Hvis vi går videre til anden takt, så gør vi præcis det samme.

Akkorden er en Dm7 og meloditonerne er F, G, A, C.


Vi skal nu harmonisere Dm7 på en måde, så tonen F er den lyseste i den Dm7 vi spiller.

Det kan vi gøre sådan her: X5756X (D, A, C, F).


F er mol-tertsen i en Dm7. Så vi spiller en normal Dm7 uden udvidelser.


Tredje takt

Vi bruger præcis samme metode.

Akkorden er en G7 og meloditonerne er B, A, G, F.


Vi skal nu harmonisere G7 på en måde så tonen B er den lyseste i den G7, som vi spiller.

Det kan vi gøre sådan her: XX5767 (G, D, F, B).


B er dur-tertsen i en G7. Så vi spiller en normal G7, uden udvidelser.


Fjerde takt

Vi bruger præcis sammen metode.

Akkorden er en Cmaj7 og der er kun en meloditone, som er et E


Vi skal nu harmonisere Cmaj7 på en måde så tonen E er den lyseste i den Cmaj7, som vi spiller.

Det kan vi gøre sådan her: X3545X (C, G, B, E).


E er tertsen i en Cmaj7. Så vi spiller en normal Cmaj7, uden udvidelser.


Afslutning

Det var en kort introduktion til hvordan man kan komme igang med at spille solo jazz guitar. Du kan også høre mit solo arrangement af netop Fly me to the moon forneden. Håber du kan bruge det til noget og skriv hvis du har spørgsmål eller kommentarer!
117 visninger0 kommentarer

Bjørn Fred Jensen I Denmark I tlf: 52894106 I Guitarbjorn